Chcesz sprawdzić, czy Twoja organizacja jest gotowa do rozpoczęcia działalności ekonomicznej – gospodarczej lub odpłatnej statutowej?

Pobierz opracowane w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” Narzędzie Oceny Gotowości Organizacji do Działalności Ekonomicznej.

___________________________________________________________________________________________

Do grona organizacji objętych wsparciem coacha dołączyła Fundacja „Kocialandia”

___________________________________________________________________________________________

Ostatnie miejsce w procesie doradczym – szukamy jeszcze jednej organizacji z subregionu warszawskiego.

Jeśli chcesz zgłosić swoją organizację, prześlij formularz zgłoszeniowy do 17 czerwca 2013 na adres agnieszka@boris.org.pl.

Więcej informacji poniżej.

___________________________________________________________________________________________

Już wiemy, jakie organizacje wezmą udział w procesie doradczym z zakresu ekonomizacji! Przez półtora roku wsparciem coacha zostaną objęte:

 • Fundacja „Kultury Świata”
 • Stowarzyszenie „Parafiada”
 • Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
 • Fundacja dla Wolności
 • Fundacja Strefa Wolnosłowa

Wkrótce udostępnimy na stronie narzędzie autoewaluacji w obszarze ekonomizacji organizacji pozarządowych.

__________________________________________________________________________________________

Chcesz wzmocnić swoją organizację pozarządową?

Chcesz, aby Twoja organizacja uniezależniła się od dotacji i darowizn?

Chcesz, aby Twoja organizacja zaczęła działać jako Podmiot Ekonomii Społecznej?

Przy wsparciu eksperta przygotuj swoją organizację do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej!

Każda organizacja powinna się rozwijać, ponieważ zmienia się jej otoczenie, potrzeby środowiska, zespół współpracowników. Wymaga to refleksji całego zespołu nad kierunkiem i zakresem zmian. Zapraszamy do udziału we wspieranym przez eksperta procesie rozwoju, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania organizacji i rozpoczęcie przez nią działalności ekonomicznej.

Oferujemy:

 • Przeprowadzenie, przy wsparciu doradcy, procesu samooceny organizacji za pomocą Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji, pod kątem gotowości organizacji do rozpoczęcia działalności ekonomicznej.
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności ekonomicznej.
 • Pomoc doradcy we wdrożeniu Planu.
 • Doradztwo prowadzone przez eksperta z zakresu zarządzania finansami w organizacji pozarządowej, przygotowywania biznesplanu, zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Po rozpoczęciu działalności gospodarczej – profesjonalny audyt finansowy.

Uczestnictwo w projekcie obejmuje 20 miesięcy – od kwietnia 2013 do grudnia 2014.

Każda z 6 organizacji w projekcie otrzyma 66 godzin doradczych w roku 2013, 30 w roku 2014 i 8 godzin audytu finansowego w 2014. Będzie miała też możliwość wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym z przygotowania biznesplanu, dodatkowym doradztwie księgowym, prawnym i marketingowym.

Ogólne warunki rekrutacji:

 • Organizacja w momencie przystąpienia do projektu nie prowadzi działalności ekonomicznej, w szczególności działalności gospodarczej.
 • Organizacja przystępująca do projektu musi mieć pomysł na działalność ekonomiczną, jaką chce prowadzić.
 • Organizacja musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, w tym przede wszystkim opisać, zgodnie z formularzem, swój pomysł na działalność ekonomiczną.
 • Organizacja musi być zarejestrowana min. rok i prowadzić w tym czasie działalność.
 • W projekcie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe z następujących powiatów: m.st. Warszawa, piaseczyński, grodziski, legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, otwocki, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski, wołomiński.

Aby wziąć udział w rekrutacji, zgłoś swoją organizację i przedstaw nam swój pomysł na prowadzenie działalności ekonomicznej!

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  i odeślij go na adres agnieszka@boris.org.pl do dnia 29 marca 2013 roku.

Przedstawicieli wybranych organizacji zostaną zaproszeni na spotkanie z Koordynatorką Projektu. Po tych rozmowach zostanie wybranych 6 organizacji, które wezmą udział w procesie doradczym.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Wzory dokumentów projektowych – proszę NIE WYPEŁNIAĆ – dokumenty do wypełnienia po zakwalifikowaniu do projektu.

Formularz PEFS dla organizacji

Dokumenty dla uczestnika

 

Uwaga: w związku z przepisami o pomocy publicznej przed ostatecznym zakwalifikowaniem do projektu konieczne będzie zweryfikowanie, czy wybrane podmioty kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną. W związku z tym organizacje wstępnie zakwalifikowane do projektu będą musiały dostarczyć:

 • Sprawozdanie finansowe z ostatnich 3 lat lub jeśli czas działania jest krótszy – z tego okresu.
 • Oświadczenie lub zaświadczenia o otrzymanej w okresie ostatnich 2 lat i w roku bieżącym pomocy de minimis lub jej braku.
 • Wypełnić w biurze BORIS, po ewentualnym zakwalifikowaniu do pomocy de minimis, formularz informacyjny.

 

Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.