W ramach naszego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzimy kilkadziesiąt szkoleń rocznie dotyczących pełnego spektrum tematów związanych z szeroko rozumianą ekonomią społeczną. Są to szkolenia jedno lub kilku dniowe w ramach tzw. Kuźni Profesjonalistów oraz roczne cykle szkoleniowe Szkoły Ekonomii Społecznej (SES).

Od wielu lat zajmujemy się organizowaniem szkoleń dla ludzi podejmujących działania w trzecim sektorze, mamy duże doświadczenie i dbamy o wysoki poziom. Jesteśmy również otwarci na propozycje dotyczące tematów i miejsc szkoleń – jeśli chcieliby Państwo aby w Waszej okolicy (gminie, powiecie na terenie Mazowsza) odbyły się szkolenia na wybrany temat związany z ekonomią społeczną prosimy się z nami kontaktować. 

Wszystkie szkolenia są nieodpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, aktywnymi metodami nauczania. Gwarantujemy naszym uczestnikom, materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg ( nocleg w przypadku dwudniowych szkoleń SES). Naszych „absolwentów” wspieramy w dalszych działaniach.

Zapraszamy i  zachęcamy do uczestnictwa !

Wszystkie aktualnie przeprowadzane szkolenia zamieszczone są na stronie w zakładce aktualności  http://ekonomia.boris.org.pl/?page_id=77

—————————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie Boris zaprasza w dniu 27 marca 2014r

zaprasza na seminarium pt:

               „Źródła dofinansowania działalności organizacji pozarządowych”

Podczas seminarium  będzie można  dowiedzieć się :

·        z jakich dotacji samorządowych można skorzystać na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

·        o skutecznym fundraisingu  czyli   w jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji

·        jakie są źródła finansowania dla  NGO czyli skąd brać pieniądze na działalność.

Spotkanie jest bezpłatne, dedykowane  dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem ekonomii społecznej, członków, pracowników, wolontariuszy NGO z województwa mazowieckiego.

Seminarium  odbędzie się 27 marca 2014r  w godz 9.15-16.30 w Centrum Warszawy. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.           

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres joannas@boris.org.pl do dnia 19 marca 2014r oraz zapoznanie się z Zaproszeniem oraz Programem Seminarium.

Formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

program

Dotacje samorządowe - na przykładzie procedur obowiązujących w m.st. Warszawie zaprezentowane zostaną zasady teoretyczne i praktyczne dotyczące otwartych konkursów ofert i trybu „małych grantów”. Dodatkowo, prowadząca przedstawi informacje dotyczące tego na co zwracać uwagę realizując projekty dofinansowane ze środków samorządowych.

·       Ewa Kolankiewicz- Prezeska Federacji Centrum Szpitalna, specjalistka od zarządzania organizacją pozarządową. Jest autorką tekstów na temat prowadzenia organizacji oraz realizacji projektów znajdujących się w portalu ngo.pl oraz współautorką publikacji na temat współpracy organizacji z samorządem. Ma doświadczenie w pracach w komisjach konkursowych (wcześniej zespołach opiniujących) w Warszawie. Jest członkinią Zespołu ds. Wdrażania Działania 5.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regularnie w spółpracuje ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Stowarzyszeniem BORIS oraz Federacją Organizacji Służebnych Mazowia. Jest członkinią Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających.

 

Fundraising to umiejętność etycznego i długofalowego budowania relacji z darczyńcami. W Polsce fundacje i stowarzyszenia potrafią często pisać wnioski o dotacje ale bardzo rzadko próbują korzystać z innych źródeł finansowania swoich działań jak np. osoby indywidualne czy biznes. Podczas seminarium zastanowimy się wspólnie nad tym jak zacząć fundraising w mojej organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków.

·       Andrzej Pietrucha – absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Charity Marketing and Fundraising w Cass Business School (MSc). Pracował w Fundacji Wspólna Droga (United Way Polska) oraz Fundacji ITAKA, gdzie zajmował się komunikacją i fundraisingiem. Trener – członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Stypendysta British Council oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Współpracownik BORIS i sieci SPLOT. Obecnie kieruje fundacją korporacyjną Banku Ochrony Środowiska.

Źródła finansowania NGO -W trakcie spotkania uczestnicy/-czki poznają zasadnicze typy źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Zaprezentowane zostaną informacje zarówno o tych bardziej znanych metodach pozyskiwania środków na działania organizacji (składki, dotacje, działalność odpłatna), jak i tych, które są  wykorzystywane rzadziej bądź od niedawna (różne techniki fundraisingu). Spotkanie pozwoli przyjrzeć się szerokiej gamie możliwych źródeł finansowania, przy czym żadne z nich nie będzie specjalnie wyróżnione czy bardziej szczegółowo omówione.

·       Zbigniew Wejcman – działacz pozarządowy, od 1993 r. pracujący w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Jako doradca, animator i szkoleniowiec (trener III stopnia i superwizor STOP) specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych oraz animacji i przedsiębiorczości społecznej. Związany z wieloma organizacjami pozarządowymi (był m.in. przewodniczącym Sieci SPLOT, wiceprzewodniczącym Federacji MAZOWIA, wiceprezesem WRZOS, prezesem i dyrektorem BORIS, członkiem zarządu warszawskiego KIK). Autor i współautor ok. 40 książek, wykładowca na UKSW, PAN, Collegium Civitas.

 

——————————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia:

 23 listopada  2013r pt „Przygotowanie wniosku w ramach otwartego konkursu ofert”

oraz 14 grudnia 2013r pt „Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach otwartego  konkursu ofert”

Na szkolenie zapraszamy zwłaszcza pracowników organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Sulejówek rozliczających  zadania finansowane z dotacji Urzędu Miasta Sulejówek.

Szkolenie jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy !!!

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i go wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście od dnia 4.11.2013r do  dnia 12 listopada 2013r do godz. 9.00

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie

Do dnia  13 listopada 2013r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska tel. 22 624 02 80.  

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia „BIZNESPLAN W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ”

Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem jest zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz swoje cele, etapy działania, szanse, zagrożenie – unikniesz wielu błędów; dzięki niemu Twoja organizacja zdobędzie nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie; dzięki niemu Twoja organizacja będzie funkcjonować niezależnie od projektów i dotacji.   

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4 dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszego eksperta.

Szkolenia podzielone są na dwie części:

Część teoretyczna: 

·         Najważniejsze elementy biznesplanu;

·         Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;

·         Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wobec działalność gospodarczej; 

Część praktyczna:

·         Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług Twojej organizacji;

·         Analiza rynku docelowego;

·         Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);

·         Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;

·         Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;

·          Opracowanie analizy finansowej na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 10.10.2013, 21.10.2013, 13.11.2013, 02.12.2013  w Warszawie.

Szczególnie zachęcam aby z zgłaszali się Państwo na szkolenia grupowo – kilka osób z jednej organizacji – ponieważ biznesplanu nie można tworzyć i wdrażać samodzielnie.

Serdecznie zapraszamy !!! 

Warunki rekrutacji

Preferowane będą zgłoszenia na wszystkie cztery dni szkoleniowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które działają w organizacjach pozarządowych i które prowadzą bądź planują prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności statutowej odpłatnej (lub działają w innych PES). Szkolenia będą najbardziej skuteczne gdy z jednej organizacji będzie więcej niż jedna osoba – takie zgłoszenia będą preferowane. Zapraszamy na szkolenia 2 – 4 osoby z jednej organizacji. Razem z formularzem rekrutacyjnym prosimy złożyć załączoną ankietę która ma na celu zrekrutowanie grupy o zbliżonym poziomie wiedzy. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z  ANKIETA wysłać pocztą elektroniczną na adres  joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefoniczniedo 22 września 2013r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska, tel. 22 624 02 80

Formularz zgłoszeniowy 1

Regulamin uczestnictwa – Biznesplan w organizacji pozarządowej

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia

„ Na czym polega fundraising?”

Szkolenie „ Na czym polega fundraising?” to bezpłatne, 2 dniowe kompendium wiedzy z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych (lub innych podmiotów ekonomii społecznej), połączone z case study i ćwiczeniami. Po szkoleniu będziesz wiedział, jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, gdzie szukać darczyńców indywidualnych i firm, jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie ze sponsorem, oraz co to znaczy stworzyć motywujący komunikat fundraisingowy, czyli co „działa pozytywnie” na darczyńców.

Zapraszamy wszystkich ,którzy potrafią przełożyć zdobytą wiedzę na codzienne działania w organizacji. I tak też zostało zaprojektowane szkolenie „ Na czym polega fundraising?”

Na  szkoleniu dowiecie się:

 • - jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych,
 • - jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy,
 • - jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy,
 • - gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych dla Waszej organizacji,
 • - jak wyselekcjonować firmy, które będą chciały wspierać Waszą organizację,
 • - w jaki sposób przygotować i przeprowadzić spotkanie z firmą – potencjalnym sponsorem, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

Szkolenia odbędą się 24.06.2013r oraz 01.07.2013r w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !!!

Ramowy program szkolenia „ Na czym polega fundraising?”

Czerwiec/ lipiec 2013

Dzień 1 - Na czym polega fundraising? (24.06.2013)

 • Miejsce fundraisingu w strukturze organizacji pozarządowej
 • Fundraiser – nowy zawód na rynku pracy
 • Tworzenie planu działań fundraisingowych
 • Analiza silnych i słabych stron organizacji
 • Wykorzystanie silnych stron organizacji w procesie pozyskiwania funduszy

Dzień 2 – Pozyskiwanie funduszy dla PES od firm i darczyńców indywidualnych (01.07.2013)

 • Kim są darczyńcy Twojej organizacji i dlaczego jest to ważna informacja dla fundraisera
 • Motywacje darczyńców
 • Formułowanie przekazu fundraisingowego kampanii
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców,
 • W jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji,
 • Jakimi metodami pozyskiwać nowych darczyńców
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców korporacyjnych,
 • Jak przygotować się do spotkania z firmą,
 • Jak poprowadzić spotkanie z przyszłym sponsorem

 Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie dwa dni szkoleniowe. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres joannas@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres:

Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 13 czerwca 2013r do godz. 11.00

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać ze strony  - www.ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 17.06.2013r Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska, tel. 22 624 02 80.

Formularz-zgłoszeniowy-Na-czym-polega-fundraising
Regulamin uczestnictwa Na czym polega fundraising

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 „ Planowanie działań-od pomysłu do projektu”:

1. Co to jest projekt – definicja, cechy i elementy.
2. Jak poprawnie napisać projekt – diagnoza, cele, zadania, rezultaty, harmonogram – zajęcia warsztatowe.
3. Budżet projektu – o czym pamiętać planując finanse.
4. Jakie są źródła dofinansowania podmiotów ekonomii społecznej

Termin: 27.05. 2013 Przasnysz, godz. 9.00-17.00 ( miejsce szkolenia zostanie podane póżniej)

Jeżeli jesteś pracownikiem organizacji pozarządowej lub jesteś członkiem władz organizacji, jesteś osobą fizyczną i masz pomysł założenia organizacji pozarządowej, na pewno zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na działania Twojej organizacji, skąd można otrzymać wsparcie i jak napisać projekt oraz gdzie złożyć wniosek o dotacje na jego realizację.
Na szkoleniu dowiesz się, czym jest projekt, jak przygotować się do jego napisania, jak poprawnie sformułować jego cel, w jaki sposób opisać działania, które trzeba powiązać z finansami czyli budżetem, oraz umiejscowić wszystko w czasie czyli przygotować harmonogram. Skomplikowane? Na pewno, ale udział w naszym szkoleniu pomoże Ci zrozumieć w jaki sposób zabrać się do przygotowani a projektu. A kto i kiedy ogłasza konkursy? Dowiesz się tego na szkoleniu. Serdecznie zapraszamy.

Na szkolenie zapraszamy osoby, które:

ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 64,
świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji) lub mają w planach założyć organizację pozarządową,
wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierający dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 23 maja 2013 r. godz. 12.00:

mailem na adres: joannas@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 23 maja 2013
osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy 27.05.2013
Regulamin uczestnictwa

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

„Promocja organizacji w internecie – marketing i PR. Google Grants – AdWords dla organizacji non – profit”

Czy Twoja organizacja korzysta w pełni z dobrodziejstw współczesnego Internetu? Jeżeli potrzebujesz alternatywnego źródła finansowania kampanii promocyjnej Twojej organizacji to szkolenie jest dla Ciebie.

Google Grants to program firmy Google przeznaczony dla OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Program umożliwia bezpłatny dostęp do linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Dzięki temu możesz skuteczniej dotrzeć do konkretnej grup darczyńców i beneficjentów, zainteresowanych obszarem w jakim działa Twoja organizacja. Ponadto, organizacje przyjęte do programu Google Grants otrzymują internetowe konto reklamowe oraz dzienną kwotę do wykorzystania w wysokości 330 USD. Środki można wydać np. na wsparcie kampanii fundraisingowej organizacji (także 1%!) lub promocję marki organizacji.

Dzięki AdWords możesz samodzielnie tworzyć teksty przekazów reklamowych, które będą pojawiać się w wyszukiwarce Google i jednocześnie stawać się bardziej widzialnym w gąszczu linków internetowych.

Na szkoleniu dowiesz się :

 •          jak wykorzystać możliwości jakie stwarza Google dla organizacji pozarządowych,
 •          jak przystąpić do programu Google Grants-AdWords,
 •          jak skutecznie z niego korzystać zdobywając środki na działalność swojej organizacji OPP. 

Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener Google AdWords,  15 kwietnia 2013, w godzinach 8:45 – 17:00 w Warszawie.

Szkolenie jest bezpłatne. 

Warunki rekrutacji

Szkolenie skierowane jest otwarte dla wszystkich chętnych ale szczególnie dedykujemy  osobom działających w organizacjach pozarządowych, posiadających status OPP, które zajmują się fundraisingiem lub promocją. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać go pocztą elektroniczną na adres  owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 09 kwietnia 2013 do godziny 14:00. 

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie do 10 kwietnia 2014r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Joanna Sarnowska, tel. 22 624 02 80.  

Pliki do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Regulamin rekrutacji.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rachunkowe zamknięcie roku w NGO i spółdzielniach socjalnych

Koniec roku to dla podmiotów ekonomii społecznej gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed darczyńcami i instytucjami. Jeśli odpowiadasz w organizacji merytorycznie za przygotowanie sprawozdania finansowego, to szkolenie zapewne będzie bardzo przydatne. Nie zastąpimy księgowości, ale w ramach szkolenia pokażemy z czego składa się bilans i jakie są istotne jego elementy oraz w jaki sposób się do niego przygotować.

Termin: 22 marca 2013 roku, w godz. 9.00 – 16.15 w Warszawie.

 Ramowy program szkolenia:

 • Sprawozdanie finansowego organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • Sprawozdania finansowego organizacji prowadzącej działalność gospodarczą
 • Bilans
 • Informacja dodatkowa do bilansu
 • CIT-8 do Urzędu Skarbowego
 • Zwolnienia podatkowe

Zapraszamy osoby, które planują działać bądź działają w ramach ekonomii społecznej: zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej. W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, wypełnią i podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie – zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest bezpłatne.

Do pobrania:

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 18 marca 2013 roku, do godziny 15.00:

 • mailem na adres: owes@boris.org.pl z dopiskiem w temacie maila: szkolenie 22.03.2013
 • osobiście do biura Stowarzyszenia BORIS od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17.00, ul. Ogrodowa 50/1, 00-876 Warszawa (prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie swojej wizyty, 22 620 31 92).

Kontakt w sprawie szkolenia: Iza Jarocka, owes@boris.org.pl lub telefon 22 624-02-80

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby przyjęta na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną przyjęte na szkolenie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES” (POKL.07.02.02-14062/10) realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_________________________________________________________________________________

„Pomoc publiczna w organizacjach pozarządowych” 

Organizacje pozarządowe bardzo często występują w roli beneficjenta otrzymującego pomoc publiczną lub w roli benefaktora – przekazującego  środki publiczne innym organizacjom.

Coraz częściej przedmiotem kontroli instytucji zarządzających i pośredniczących jest właśnie pomoc publiczna. Brak stosowania właściwych przepisów prawnych i wynikających z nich procedur może utrudniać rozliczenie projektu oraz skutkować powstaniem kosztów niekwalifikowanych.

Na szkoleniu  dowiedzą się Państwo co dokładnie oznacza pomoc publiczna i pomoc de minimis, w jakich sytuacjach zachodzi oraz jak należy prawidłowo udzielać takiej pomocy.  Szczegółowo omówimy również formy pomocy publicznej w ramach POKL oraz obowiązki NGO w zakresie sprawozdawczości.

Szkolenie będzie prowadzone metodę warsztatową, poparte licznymi przykładami. Szkolenie odbędzie się 4 marca, w ośrodku szkoleniowym w centrum Warszawy  w godzinach 08:45 – 16:00. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, kawę, herbatę oraz ciepły posiłek.  Szkolenie jest bezpłatne.  

Serdecznie zapraszamy !!!

Warunki rekrutacji

Szkolenie skierowane jest do osób działających w organizacjach pozarządowych szczególnie dla osób realizujących projekty finansowane w ramach POKL. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYwysłać  go pocztą elektroniczną na adres  owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczenia go osobiście do dnia 28 lutego 2013 do godziny 23:59. 

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 1 marca 2013 r. do godziny 14:00. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach. Brak kontaktu z naszej strony w tych dniach oznacza nie zakwalifikowanie się na szkolenia.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80.  

Pliki do pobrania:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA, UWAGA !!!!! ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ ZAMYKAMY REKRUTACJE NA SZKOLENIA  „Promocja organizacji w internecie – marketing i PR. Google Grants – AdWords dla organizacji non – profit”. ZGŁOSZENIA, KTÓRE BĘDĄ DO NAS NADAL WYSYŁANE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE .

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA TO SAMO SZKOLENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W POŁOWIE KWIETNIA (nabór zostanie ogłoszony dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia).

„Promocja organizacji w internecie – marketing i PR. Google Grants – AdWords dla organizacji non – profit”

Czy Twoja organizacja korzysta w pełni z dobrodziejstw współczesnego Internetu? Jeżeli potrzebujesz alternatywnego źródła finansowania kampanii promocyjnej Twojej organizacji to szkolenie jest dla Ciebie.

Google Grants to program firmy Google przeznaczony dla OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Program umożliwia bezpłatny dostęp do linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Dzięki temu możesz skuteczniej dotrzeć do konkretnej grup darczyńców i beneficjentów, zainteresowanych obszarem w jakim działa Twoja organizacja. Ponadto, organizacje przyjęte do programu Google Grants otrzymują internetowe konto reklamowe oraz dzienną kwotę do wykorzystania w wysokości 330 USD. Środki można wydać np. na wsparcie kampanii fundraisingowej organizacji (także 1%!) lub promocję marki organizacji.

Dzięki AdWords możesz samodzielnie tworzyć teksty przekazów reklamowych, które będą pojawiać się w wyszukiwarce Google i jednocześnie stawać się bardziej widzialnym w gąszczu linków internetowych.

Na szkoleniu dowiesz się :

 •          jak wykorzystać możliwości jakie stwarza Google dla organizacji pozarządowych,
 •          jak przystąpić do programu Google Grants-AdWords,
 •          jak skutecznie z niego korzystać zdobywając środki na działalność swojej organizacji OPP. 

Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener Google AdWords,  25 lutego 2013, w godzinach 8:45 – 17:00 w Warszawie.

Szkolenie jest bezpłatne. 

Warunki rekrutacji

Szkolenie skierowane jest do osób działających w organizacjach pozarządowych, posiadających status OPP, które zajmują się fundraisingiem lub promocją. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać go pocztą elektroniczną na adres  owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 20 lutego 2013 do godziny 12:00. 

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 20 lutego 2013r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80.  

Pliki do pobrania:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

„Szkoła Ekonomii Społecznej 2013”

Szkoła Ekonomii Społecznej to nieodpłatny cykl pięciu dwudniowych szkoleń dotyczących podstaw ekonomii społecznej – począwszy na budowaniu zespołu i tworzenia strategii działania, poprzez zakładanie działalności gospodarczej, administrowanie organizacją, zdobywanie środków na działalność i marketing, aż do powoływania partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Jeśli interesuje Cię ekonomia społeczna, działasz bądź zamierzasz podjąć działania w tym zakresie, Szkoła Ekonomii Społecznej wyposaży Cię w narzędzia niezbędne do sprawnego realizowania Twoich planów. Dzięki wykładom, przykładom i ćwiczeniom prowadzonym przez naszych wykwalifikowanych trenerów zyskasz konkretne umiejętności oraz wiedzę. Poznasz możliwości i ograniczenia ekonomii społecznej na poziomie ogólnym oraz na konkretnych przykładach. Pozwoli Ci to zobaczyć działalność Twojej organizacji w szerszej perspektywie i sprawniej planować, działać i rozwiązywać problemy w praktyce.

Wielką zaletą szkoleń jest również możliwość poznania ludzi, którzy mają podobne ambicje i plany oraz konfrontacja wizji i środków ich realizacji.

Szkoła Ekonomii Społecznej jest tylko jednym z wielu oferowanych przez nas elementów wspierania inicjatyw ekonomiczno-społecznych. Jeśli po szkoleniach zdecydujesz się rozwijać działania w ramach ES możesz liczyć na dalsze wsparcie naszej organizacji, w  postaci m.in. doradztwa, wyspecjalizowanych szkoleń, konsultacji z ekspertami, porad prawnych etc.

Szkolenia skierowane są do osób, które zamierzają założyć PES (Podmiot Ekonomii Społecznej – czyli m.in. stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie) bądź działają w organizacjach już istniejących, a także dla osób, które współpracują z PES i zainteresowane są  wspieraniem ich działalności, szczególnie w ramach samorządu terytorialnego. 

Ramowy program szkoleń:

Szkolenie I : Budowanie zespołu i animacja lokalna (15-16 lutego 2013)

 • Budowanie zespołu (angażowanie ludzi do współpracy, role w grupie, wyznaczanie celu, delegowanie zadań, komunikacja w zespole)
 • Animacja w środowisku lokalnym – dobre praktyki
 • Tworzenie partnerstwa lokalnego

Szkolenie II: Przedsiębiorczość społeczna (22-23 marzec 2013)

 • Ekonomia społeczna: definicja, cele, podmioty, obszary działania, prawo, finansowanie
 • Dobre praktyki ekonomii społecznej w obszarze wykluczenia
 • Budowanie tożsamości PES (co potrzeba, PES w naszej społeczności – co możemy robić)

Szkolenie III: Planowanie strategiczne i operacyjne PES  (19-20 kwiecień 2013)

 • Plan działania PES
 • Organizacja pracy, zasady prowadzenia biura
 • Obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe PES

Szkolenie IV: Zdobywanie środków na działania PES (17-18 maj 2013)

 • Fundraising i związana z nim struktura PES
 • Działalność gospodarcza (planowanie/prowadzenie)
 • Dywersyfikacja źródeł, ekonomizacja

Szkolenie V: Marketing i promocja w PES (14-15 czerwiec 2013)

 • Podstawowe informacje na temat promocji i marketingu
 • Warunki skutecznego przekazu
 • Opracowanie podstawowego komunikatu na temat organizacji/ instytucji
 • Analiza odbiorców
 • Kryteria wyboru narzędzi promocyjnych
 • Omówienie podstawowych narzędzi promocji

 

Warunki rekrutacji i informacje organizacyjne 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wysłać pocztą elektroniczną na adres  owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 12 lutego 2013 do godziny 23:59. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać ze strony  – www.ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane telefonicznie 12 lutego 2013r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80, email: maciek@boris.org.pl

Miejsce i czas szkoleń

Szkolenia odbędą się w ośrodku szkoleniowym  (Hotel) położonym w odległości max.40 kilometrówod Warszawy. Uczestnikom zapewniamy transport z Warszawy, materiały szkoleniowe, wyżywienie (śniadanie, obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych.

Zajęcia rozpoczynają się w piątki: o godzinie 11.00 , kończą w sobotę o godz. 14.30 (obiadem).

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w danej sesji szkoleniowej konieczne jest pisemne poinformowanie o tym BORIS najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń, można opuścić maksymalnie 14 godzin szkoleniowych. Obecność na pierwszym szkoleniu jest obowiązkowa, brak obecności oznacza rezygnację z udziału w cyklu szkoleniowym.

 Dokumenty do pobrania:

Serdecznie zapraszamy !

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy na nowe szkolenie BIZNESPLAN W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

Jeśli nie chcesz by Twoja organizacja uzależniona była wyłącznie od dotacji rozwiązaniem jest zaangażowanie się w ekonomię społeczną. Tu biznesplan jest absolutną podstawą. Dzięki niemu określisz swoje cele, etapy działania, szanse, zagrożenie – unikniesz wielu błędów; dzięki niemu Twoja organizacja zdobędzie nowe źródła finansowania, wzmocni swoją strukturę i znaczenie; dzięki niemu Twoja organizacja będzie funkcjonować niezależnie od projektów i dotacji.   

„Biznesplan w organizacji pozarządowej” to bezpłatne, 4 dniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują działać, bądź działają w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia pomyślane są jako kompendium wiedzy dotyczącej tworzenia i pracy z biznesplanem. W ramach szkoleń zdobędziesz wiedzą teoretyczną oraz stworzysz biznesplan własnej organizacji. Oferujemy również dopracowywania biznesplanu po szkoleniach w ramach konsultacji naszego eksperta.

Szkolenia podzielone są na dwie części:

Część teoretyczna: 

 • Najważniejsze elementy biznesplanu;
 • Zasady tworzenia biznesplanu, jako podstawy kalkulacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej;
 • Cele przedsiębiorstwa ekonomii społecznej wobec działalność gospodarczej;

Część praktyczna:

 • Opis i charakterystyka oferowanych produktów i usług Twojej organizacji;
 • Analiza rynku docelowego;
 • Strategia marketingowa (w tym marketing-mix: cena, produkt, dystrybucja, promocja);
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
 • Analiza SWOT i diagnozowanie ryzyka;
 •  Opracowanie analizy finansowej na 12 miesięcy;

Szkolenia odbędą się w dniach 10 grudnia 2012, 10 i 28 styczeń 2013, 18 luty 2013 w Warszawie.

Szczególnie zachęcam aby z zgłaszali się Państwo na szkolenia grupowo – kilka osób z jednej organizacji – ponieważ biznesplanu nie można tworzyć i wdrażać samodzielnie.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Warunki rekrutacji

 Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie cztery dni szkoleniowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które działają w organizacjach pozarządowych i które prowadzą bądź planują prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności statutowej odpłatnej (lub działają w innych PES). Szkolenia będą najbardziej skuteczne gdy z jednej organizacji będzie więcej niż jedna osoba – takie zgłoszenia będą preferowane. Zapraszamy na szkolenia 2 – 4 osoby z jednej organizacji. Razem z formularzem rekrutacyjnym prosimy złożyć załączoną ankietę która ma na celu zrekrutowanie grupy o zbliżonym poziomie wiedzy. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ANKIETĘ wysłać pocztą elektroniczną na adres  owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 5 grudnia 2012 do godziny 12:00. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać ze strony  – www.ekonomiaspoleczna.boris.org.pl

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 6 grudnia 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80. (Proszę dzwonić  w dniach 3,4,5.12.2012). 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapraszamy na szkolenia „Początkujący Fundraiser”

Szkolenie „Początkujący Fundraiser” to bezpłatne, 2 dniowe kompendium wiedzy z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych (lub innych podmiotów ekonomii społecznej), połączone z case study i ćwiczeniami.

Po szkoleniu będziesz wiedział, jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, gdzie szukać darczyńców indywidualnych i firm, jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie ze sponsorem, oraz co to znaczy stworzyć motywujący komunikat fundraisingowy, czyli co „działa pozytywnie” na darczyńców.

Zapraszamy wszystkich początkujących fundraiserów, działających co najmniej od 1 roku w III sektorze, na wyjątkowe szkolenie. W naszym Stowarzyszeniu wiemy, że najbardziej efektywne szkolenia to takie, dzięki którym uczestnicy potrafią przełożyć zdobytą wiedzę na codzienne działania w organizacji. I tak też zostało zaprojektowane szkolenie ”Początkujący fundraiser”.

Na  szkoleniu dowiecie się:

- jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych,

- jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy,

- jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy,

- gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych dla Waszej organizacji,

- jak wyselekcjonować firmy, które będą chciały wspierać Waszą organizację,

- w jaki sposób przygotować i przeprowadzić spotkanie z firmą – potencjalnym sponsorem, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

 

Szkolenia odbędą się 29 września oraz 9 października 2012 w Warszawie. 

Serdecznie zapraszamy !!!

  

 Ramowy program szkolenia „Początkujący Fundraiser”

wrzesień/październik Warszawa 2012 

Dzień 1 - Na czym polega fundraising? (29 wrzesień 2012)

 • Miejsce fundraisingu w strukturze organizacji pozarządowej
 • Fundraiser – nowy zawód na rynku pracy
 • Tworzenie planu działań fundraisingowych
 • Analiza silnych i słabych stron organizacji
 • Wykorzystanie silnych stron organizacji w procesie pozyskiwania funduszy

Dzień 2 - Pozyskiwanie funduszy od firm i darczyńców indywidualnych (9 październik 2012)

 • Kim są darczyńcy Twojej organizacji i dlaczego jest to ważna informacja dla fundraisera
 • Motywacje darczyńców
 • Formułowanie przekazu fundraisingowego kampanii
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców,
 • W jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji,
 • Jakimi metodami pozyskiwać nowych darczyńców
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców korporacyjnych,
 • Jak przygotować się do spotkania z firmą,
 • Jak poprowadzić spotkanie z przyszłym sponsorem

Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie dwa dni szkoleniowe. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które działają w organizacjach pozarządowych co najmniej rok. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres  maciek@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 23 września 2012 do godziny 23:59. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji prosimy pobrać za pomocą linków znajdujących się na końcu posta.   

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 25 września 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa 

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Formularz PEFS oraz deklaracja przystąpienia do projektu (dokument poglądowy – prosimy wypełnić wówczas gdy zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniach)

 

 

Zapraszamy na szkolenia „Podstawy ekonomii społecznej” – 13-14 maj 2012 Ostrołęka !

Szkolenie „Podstawy ekonomii społecznej” to bezpłatne, 2 dniowe szkolenia prezentujące kompleksowo różne formy działalności łączącej wartości społeczne z ekonomicznymi. Na szkoleniach dowiedzą się Państwo jak założyć i prowadzić zakład aktywności zawodowej, spółdzielnią socjalną, czy też działalność odpłatną bądź gospodarczą w ramach organizacji pozarządowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, zarówno osoby działające w organizacjach pozarządowych (lub innych podmiotach ekonomii społecznej) jak i osoby dopiero planujące rozpocząć działalność w tym sektorze.

Ramowy program szkolenia 

Dzień 1 – Wstęp do ekonomii społecznej (13 czerwiec 2012)

 • Ekonomia Społeczna: definicja, cele, podmioty, obszary działania, prawo, finansowanie
 • Specyfika Spółdzielni Socjalnej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej
 • Wdrażanie rozwiązań w przedsiębiorczości społecznej – doświadczenia i praktyka
 • Budowanie tożsamości PES
 • Dobre praktyki ekonomii społecznej

Dzień 2 – Działalność gospodarcza odpłatna w organizacjach pozarządowych (14 czerwiec 2012)

 • Procedury rejestracyjne.
 • Działalność gospodarcza i odpłatna (planowanie/prowadzenie)
 • Różnice między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą,
 • Zmiany w statucie organizacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub odpłatnej,
 • Obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe w związku prowadzeniem działalności zarobkowej.

Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie dwa dni szkoleniowe. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres  maciek@boris.org Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 czerwca 2012 o godziny 24:00. 

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 6 czerwca 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach
 2. Formularz zgłoszeniowy 

Zapraszamy na szkolenia „Początkujący Fundraiser”  - 18, 25 czerwiec oraz 2 lipiec 2012 w Warszawie

Szkolenie „Początkujący Fundraiser” to 3 dniowe kompendium wiedzy z pozyskiwania funduszy, połączonej z case study i ćwiczeniami. Po szkoleniu będziesz wiedział, jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych, gdzie szukać darczyńców indywidualnych i firm, jak przygotować się i przeprowadzić spotkanie ze sponsorem, oraz co to znaczy stworzyć motywujący komunikat fundraisingowy, czyli co „działa pozytywnie” na darczyńców.

Stowarzyszenie BORIS zaprasza wszystkich początkujących fundraiserów na wyjątkowe szkolenie. W naszym Stowarzyszeniu wiemy, że najbardziej efektywne szkolenia to takie, dzięki którym uczestnicy potrafią przełożyć zdobytą wiedzę na codzienne działania w organizacji. I tak też zostało zaprojektowane szkolenie ”Początkujący fundraiser”.

Na  szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jak przygotować roczny plan działań fundraisingowych,
 • jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy,
 • jak przygotować motywujący przekaz komunikacyjny do akcji pozyskiwania funduszy,
 • gdzie znaleźć darczyńców indywidualnych dla Waszej organizacji,
 • jak wyselekcjonować firmy, które będą chciały wspierać Waszą organizację,
 • jak zbudować profesjonalną ofertę sponsorską,
 • w jaki sposób przygotować i przeprowadzić spotkanie z firmą – potencjalnym sponsorem, aby spotkanie zakończyło się sukcesem.

Serdecznie zapraszamy !!!

Ramowy program szkolenia „Początkujący Fundraiser”

 Dzień 1 – Na czym polega fundraising? (18 czerwiec 2012)

 • Miejsce fundraisingu w strukturze organizacji pozarządowej
 • Fundraiser – nowy zawód na rynku pracy
 • Tworzenie planu działań fundraisingowych
 • Analiza silnych i słabych stron organizacji
 • Wykorzystanie silnych stron organizacji w procesie pozyskiwania funduszy

Dzień 2 – Pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych (25 czerwiec 2012)

 • Kim są darczyńcy Twojej organizacji i dlaczego jest to ważna informacja dla fundraisera
 • Motywacje darczyńców
 • Formułowanie przekazu fundraisingowego kampanii
 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców,
 • W jaki sposób przekonać  ludzi do wspierania naszej organizacji,
 • Jakimi metodami pozyskiwać nowych darczyńców

Dzień 3 – Pozyskiwanie funduszy od firm (2 lipiec 2012)

 • Gdzie szukać potencjalnych darczyńców korporacyjnych,
 • Jak przygotować ofertę sponsorską,
 • Jak przygotować się do spotkania z firmą,
 • Jak poprowadzić spotkanie z przyszłym sponsorem

Warunki rekrutacji

Istnieje możliwość zgłaszania się na pojedyncze dni szkolenia jednakże preferowane będą zgłoszenia na wszystkie trzy dni szkoleniowe. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem, który określa także warunki uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed zgłoszeniem się na szkolenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  wysłać pocztą elektroniczną na adres  maciek@boris.org.pl . Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Ogrodowa 50 m.1, 00-876 Warszawa lub dostarczyć go osobiście do dnia 10 czerwca 2012 do godziny 24:00.

Warunkiem udziału w szkoleniach, poza spełnieniem formalnych wymagań, jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu, wypełnienie formularza PEFS (Deklaracja przystąpienia do projektu) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu PEFS w ramach projektu . Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie tych dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane mailowo lub telefonicznie 11 czerwca 2012r. Skontaktujemy się jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela Maciej Łepkowski, tel. 22 624 02 80.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin szkolenia

2. Formularz rekrutacyjny

3. Formularz PEFS oraz deklaracja przystąpienia do projektu (dokument poglądowy – prosimy wypełnić wówczas gdy zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniach)